12/6/09

Ένας ακόμα αντιλαϊκός μηχανισμός

Τα περιβόητα Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας (ΣΠΠΑ) είναι όργανα που συμβάλλουν σε αυτό που ονομάζουμε μετατροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αντιλαϊκό θεσμό. Είναι χαρακτηριστικό, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 3387/05, ότι τα γενικότερα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση, στην οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων και στη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.


Ενώ η σύστασή του, με απόφαση δημάρχου ύστερα από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τα ΣΠΠΑ συστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3387/05 και αντικαθιστούν τα «Συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας» (ΣΠΕ), τα οποία συστάθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 2713/99.
Τα ΣΠΕ ορίζονταν σαν αποκεντρωμένα όργανα αντεγκληματικής πολιτικής και διαχείρισης του προβλήματος της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, με στόχο, δήθεν, τη μείωση του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για την ικανότητα του κράτους να προστατεύει αποτελεσματικά τα έννομα και κοινωνικά αγαθά του. Εργο των Συμβουλίων είναι η κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας στη δημοτική και κοινοτική περιφέρεια αρμοδιότητάς του, η διατύπωση γνώμης επί σχετικών ερωτημάτων του προέδρου της Κοινότητας ή δημάρχου ή των τοπικών κοινωνικών ή επιστημονικών φορέων, η συνεργασία με τα αντίστοιχα Συμβούλια όμορων δήμων ή κοινοτήτων, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
Τα Συμβούλια αποτελούνται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας, όπως δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και ιατρούς, καθώς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι από 5 έως 11, ορίζονται για 3 χρόνια και η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη.
Με το νέο νόμο 3387/05 γίνεται πιο σφιχτό το δέσιμο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΥΔΤ) με τα τοπικά ΣΠΠΑ, αφού στο ΥΔΤ συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΚΕΣΠΠΑ) με αποστολή το συντονισμό των τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας και την παροχή σ' αυτά επιστημονικών κατευθύνσεων και οδηγιών. Το Συμβούλιο αυτό είναι 11μελές.
Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται.
Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Δημόσιας Τάξης. Ετσι απαιτούν και υλικό συμφέρον για να προωθούν την κυβερνητική πολιτική. Η περιγραφή και μόνο της σύστασης τόσο των τοπικών ΣΠΠΑ όσο και του ΚΕΣΠΠΑ, των αρμοδιοτήτων τους και της σύνθεσής τους δείχνει σε τι αποσκοπεί. Στον ουσιαστικό έλεγχο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής τοπικά και στην τρομοκράτηση των πολιτών.
Δεν είναι τυχαίο ότι για να εξαναγκάσουν στη σύστασή τους όλους τους Δήμους και Κοινότητες τα θεσμοθετούν και με το άρθρο 84 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Ετσι, βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 76 (Ασκηση Αρμοδιοτήτων) ο γγ της Περιφέρειας αναθέτει την αρμοδιότητα σε αντίστοιχο όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν δεν ασκηθεί από ένα Δήμο ή Κοινότητα, και αν αυτή δεν ασκηθεί και πάλι τότε αυτή ασκείται από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας ή ανατίθεται από τον ίδιο σε άλλο όργανο της Διοίκησης. Τα Συμβούλια αυτά μαζί με άλλους θεσμούς, όπως ο «αστυνομικός της γειτονιάς», μπορούν να παίξουν το ρόλο χαφιέδικων μηχανισμών ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Αλλωστε, η εγκληματικότητα μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο αν χτυπιούνται με ριζικά μέτρα οι αιτίες που τη γεννούν, φτώχεια, ανεργία, αναλφαβητισμός, κλπ.
Είναι άλλη μία απόδειξη αυτός ο νόμος ότι η ΝΔ συνεχίζει και ολοκληρώνει το αντιλαϊκό θεσμικό οπλοστάσιο που δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ για να χτυπήσει το λαϊκό κίνημα.
Το ότι η έννοια της παραβατικότητας μπορεί να συμπεριλαμβάνει δράσεις δυσαρέσκειας και αντίδρασης κατά της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως κλείσιμο δρόμων, καταλήψεις κτιρίων, κλπ., δημιουργεί επικίνδυνη εμπλοκή της ΤΑ στη λειτουργία των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, αφού αυτά τα Συμβούλια θα συνεργάζονται με την ΕΛ.ΑΣ., όπως αναφέρει το άρθρο 13 του Ν. 3387/05, θα συντάσσουν εκθέσεις ενημερώνοντας για τη δράση τους, θα προτείνουν μέτρα που πρέπει να ληφθούν και θα βραβεύουν όσους επιδεικνύουν ζήλο στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Στο θεσμό αυτό υπάρχει ήδη συναίνεση της τρικομματικής συμμαχίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΝ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο Δήμο της Αθήνας, που σηματοδοτεί και την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής στο χώρο της ΤΑ, ψήφισαν τη σύσταση επτά Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας (ένα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα), όπου όρισαν εκπροσώπους τους οι παρατάξεις της κ. Μπακογιάννη και των κ. κ. Παπουτσή, Δημαρά, Κουβέλη.
Η μόνη δημοτική παράταξη που διαφώνησε στη σύσταση αυτών των Συμβουλίων και δεν όρισε εκπροσώπους της ήταν η παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ και οι σύμμαχοί του στο Δήμο της Αθήνας.