Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ «ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΗ»

Εικόνα
Προκειμένου να αναβαθμιστεί η αγορά του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έγινε μελέτη σκοπιμότητας για πεζοδρόμηση της οδού «Γ. Χαλκίδη» και μονοδρόμηση της οδού «Μ. Αλεξάνδρου». Με τη μελέτη προτάθηκαν τρία σενάρια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ώστε να κριθεί ποιο είναι το πιο κατάλληλο για να αναβαθμιστεί η αγορά. Το πρώτο  προβλέπει την πεζοδρόμηση της οδού «Γ. Χαλκίδη» από την οδό «Ελ. Βενιζέλου» έως την οδό «Χρ. Κανάκη». Το δεύτερο προβλέπει την πεζοδρόμηση της οδού «Γ. Χαλκίδη» από την οδό «Ελ. Βενιζέλου» έως την οδό «Χρ. Κανάκη» και παράλληλα τη μονοδρόμηση της οδού «Μ. Αλεξάνδρου» από το ύψος της οδού «Φιλιππουπόλεως» έως την οδό «Ελ. Βενιζέλου» με κατεύθυνση προς την πλατεία Επταλόφου. Το τρίτο προβλέπει τη μονοδρόμηση των οδών «Μ. Αλεξάνδρου» και «Γ. Χαλκίδη» από από το ύψος της οδού «Φιλιππουπόλεως» έως την οδό «Αγάθωνος» με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, με παράλληλη αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων. Όλα σε συνδυασμό και με κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην οδό «Ελ. Βενιζέλου»