Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2020

Καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον τρόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου μας

Στο διάστημα της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του Covid-19, η δημοτική αρχή εκμεταλλευόμενη την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του υπουργού Εσωτερικών, έχει συγκαλέσει τις περισσότερες φορές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν και της δικής μας επιμονής, δημοτικά συμβούλια χρησιμοποιώντας την διαδικασία της "δια περιφοράς" συνεδρίασης. Είμαστε από τους ελάχιστους δήμους που καλείται το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάσει δια περιφοράς, δηλαδή λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων χωρίς συζήτηση, χωρίς ερωτήσεις, χωρίς διευκρινήσεις επί των εισηγήσεων, αποστέλλοντας οι δημοτικοί σύμβουλοι την ψήφο τους με e-mail. Αυτός ο τρόπος λήψης αποφάσεων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός και δεν τιμά καθόλου τη δημοτική αρχή και γενικά τη λειτουργία του δήμου μας. Αντίθετα προσβάλλει τις δημοκρατικές διαδικασίες και υποτιμά τον ρόλο των δημοτικών συμβούλων. Με τη διαδικασία της "δια περιφοράς", ό